Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

Pomnarayan Kunwar


Pomnarayan Kunwar


Pomnarayan Kunwar
खरिदार

शाखा मुद्दा तथा ठाडो उजुरी शाखा
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल pomnarayankunwar@gmail.com
सम्पर्क 9847107748
ठेगाना सन्धिखर्क 12, अर्घाखाची
बहाल मिति २०७६ भाद्र १५