Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

Pomnarayan Kunwar


Pomnarayan Kunwar


Pomnarayan Kunwar
खरिदार

शाखा मुद्दा तथा ठाडो उजुरी शाखा
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल pomnarayankunwar@gmail.com
सम्पर्क 9847107748
ठेगाना सन्धिखर्क 12, अर्घाखाची
बहाल मिति २०७६ भाद्र १५