Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

नागरिकता तथा प्रतिलिपी

कोठा नं class="np"8
इमेल arghakhanchidao@gmail.com

प्रमुख सेवाहरु

- वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण

- वैवाहिक अंगिकृत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण

- प्रतिलिपी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण

- नाबालक परिचय पत्र वितरण

- नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र / नाबालक परिचय पत्र अभिलेख प्रमाणित कर्मचारी विवरण