Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

गुनासो सुनुवाई तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा


  1. प्राकृतिक विपद्‍बाट पीडित परिवारको निवेदन, निवेदनसँग संलग्न सक्कल प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का र स्थानीय तहको सिफारिस तोकादेशको लागि पेश गर्ने ।
  2. तोकादेश अनुसार लेखासँग समन्वय गरी राहत उपलब्ध गराउने ।
  3. उपलब्ध गराईएको राहतको अभिलेख राख्‍ने ।
  4. प्रगती प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
  5. विपद् पीडित परिवारलाई सहुलियत दरको काठ उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि डिभिजन वन कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने ।
  6. उद्धार तथा प्रतिकार्यको लागि सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
  7. जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक राख्‍ने व्यवस्था मिलाउने ।
  8. बैठकबाट पारित निर्णय कार्यान्वयको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने ।
  9. बिपद् व्यवस्थापनको लागि सुरक्षा निकायमा QRT/RRT व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने ।
  10. विपद् व्यवस्थापनमा Focal Person को कार्य गर्ने ।