Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

गुनासो सुनुवाई तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा


  1. प्राकृतिक विपद्‍बाट पीडित परिवारको निवेदन, निवेदनसँग संलग्न सक्कल प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का र स्थानीय तहको सिफारिस तोकादेशको लागि पेश गर्ने ।
  2. तोकादेश अनुसार लेखासँग समन्वय गरी राहत उपलब्ध गराउने ।
  3. उपलब्ध गराईएको राहतको अभिलेख राख्‍ने ।
  4. प्रगती प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
  5. विपद् पीडित परिवारलाई सहुलियत दरको काठ उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि डिभिजन वन कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने ।
  6. उद्धार तथा प्रतिकार्यको लागि सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
  7. जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक राख्‍ने व्यवस्था मिलाउने ।
  8. बैठकबाट पारित निर्णय कार्यान्वयको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने ।
  9. बिपद् व्यवस्थापनको लागि सुरक्षा निकायमा QRT/RRT व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने ।
  10. विपद् व्यवस्थापनमा Focal Person को कार्य गर्ने ।