Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

  1. कार्यालयमा आवश्यक पर्ने सामानहरूको खरिद आदेश स्वीकृत गराई खरिद गर्ने ।
  2. खरिद भएका सामानहरूको बिल संलग्न राखी दाखिला रिपोर्ट बनाई जिन्सी खातामा आम्दानी बाध्ने ।
  3. जिन्सी खाता नं. ५२ र ४७ अद्यावधिक गर्ने ।
  4. कार्यालयमा रहेका प्रयोगमा ल्याउन नसकिने पुराना र जीर्ण जिन्सी सामानहरूको लगत तयार गरी लिलाम सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
  5. आर्थिक वर्षको अन्तिममा जिन्सी निरीक्षण गराउने ।
  6. जिन्सी सामानहरू भण्डारणमा सुरक्षित साथ राख्‍ने ।
  7. कार्यालयका प्रत्येका कोठामा बिन कार्ड तयार गरी राख्‍ने ।