Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

दर्ता चलानी शाखाबाट सम्पादित हुने मूख्य कार्यहरु

  • विभिन्न निकायहरुबाट प्राप्त हुन आएका पत्रहरु दर्ता गरी प्र.जि.अ. समक्ष वा सम्बन्धित फाँटमा पेश गर्ने
  • कार्यालयबाट पठाउनु पर्ने चिठीपत्रहरु विभिन्न निकायहरुमा चलानी गरी पठाउने ।