Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

CCTV जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२