Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

कार्यालय परिसर सरसफाई तथा हरियाली प्रवर्द्धन प्रतिवेदन, २०७६