Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

नाबालक परिचय पत्र

कागजातहरु

  • फोटो समेत प्रमाणित गरिएको सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस ।
  • बाबुआमाको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र ।
  • जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र ।
  • संरक्षकको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र ।
  • हाससालै खिचिएको मुखाकृति एवं दुवै कान देखिने (२.५x३ से.मि. साईजको फोटो) २ प्रति फोटो ।


सुल्क

निशुल्कप्रक्रियाहरु

कोठा नं. ८लाग्ने समय

प्रक्रिया पुगेको भए पेश भएकै दिन