Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

MRP राहदानी नविकरण

कागजातहरु

  • राहदानी विभागबाट तोकिए बमोजिमको ढाँचामा विवरण भरिएको राहदानी फारम २ प्रति ।
  • नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा नाबालक परिचयपत्र ।
  • हालसालै खिचेको (35mmx45mm) फोटो ४ प्रति ।
  • सक्कलै रादानी ।


सुल्क

रु. ५000/-

पुरानो राहदानी च्यातिएको, केरमेट गरिएको, कुनै तरिकाले बिगारेको, ट्राभल्स डकुमेन्ट बाट फिर्ता आएको, हराएको वा ड्यामेज भएको हकमा रु. १०,०००/-प्रक्रियाहरुलाग्ने समय

प्रक्रिया पुगेको भए पेश भएकै दिन