Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

MRP राहदानी हराएको/नविकरण

कागजातहरु

  • राहदानी विभागबाट तोकिए बमोजिमको ढाँचामा विवरण भरिएको राहदानी फारम २ प्रति ।
  • नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा नाबालक परिचयपत्र ।
  • हालसालै खिचेको (35mmx45mm) फोटो ४ प्रति ।
  • सक्कलै रादानी ।
  • विवाहिता महिलाको हकमा माईति तर्फको नागरिकताको प्रमाणपत्र भएमा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र र पतिको नागरिकता ।


सुल्क

नविकरणको लागि रु. ५०००/-

पुरानो राहदानी च्यातिएको, केरमेट गरिएको, कुनै तरिकाले बिगारेको, ट्राभल्स डकुमेन्टबाट फिर्ता आएको, हराएको वा ड्यामेज भएको हकमा रु. १०,०००/- (पुरानो राहदानी सहित)प्रक्रियाहरु

कोठा नं. १२लाग्ने समय

प्रक्रिया पुगेको भए पेश भएकै दिन