Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

द्रुत MRP राहदानी सिफारिस

कागजातहरु

  • राहदानी विभागबाट तोकिए बमोजिमको ढाँचामा विवरण भरिएको राहदानी फारम २ प्रति ।
  • नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा नाबालक परिचयपत्र ।
  • हालसालै खिचेको (35mmx45mm) फोटो ४ प्रति ।
  • विवाहिता महिलाको हकमा माईति तर्फको नागरिकताको प्रमाणपत्र भएमा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र र पतिको नागरिकता ।


सुल्क

निशुल्क
 प्रक्रियाहरु

कोठा नं. १२लाग्ने समय

प्रक्रिया पुगेको भए पेश भएकै दिन