Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

संस्था नविकरण

कागजातहरु

  • लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २ प्रति ।
  • गैर सरकारी संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन ।
  • सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस ।
  • नविकरण सम्बन्धि कार्यसमितिको निर्णय ।
  • कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
  • वैदेशिक सहयोग भए समाज कल्याण परिषद्को सिफारिस पत्र ।


सुल्क

आश्विन मसान्त सम्म रु. ५००/- त्यसपछि रु. १०००/-प्रक्रियाहरु

कोठा नं. १०लाग्ने समय

पेश भएकै दिन