Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

संस्था शाखा विस्तार

कागजातहरु

  • केन्द्रिय संस्थाको विधानको प्रतिलिपी ।
  • केन्द्रिय संस्थाको शाखा विस्तार गर्ने सम्बन्धि निर्णय ।
  • केन्द्रिय संस्थाको शाखा विस्तारको लागि लेखेको पत्र ।
  • जिल्ला स्तरीय कार्य समितिको गठन गरेको र शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गर्ने सम्बन्धि निर्णय ।
  • कार्य समितिका सदस्यहरुको नागरिकताको प्रतिलिपी/ नागरिकता बाहिरी जिल्लाको भए बसाईसराई/ विवाह दर्ताको प्रतिलिपी ।
  • सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस ।
  • शाखा विस्तार गरिदिने व्यहोराको निवेदन ।
  • केन्द्रिय संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
  • केन्द्रिय संस्थाको स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।


सुल्क

नि:शुल्कप्रक्रियाहरु

कोठा नं. १०लाग्ने समय

पेश भएकै दिन