Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

संस्थाको विधान संशोधन

कागजातहरु

  • विधानको फोटोकपी ।
  • संशोधित विधानको ३ प्रति । 
  • संस्था दर्ताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी ।
  • साधारण सभाबाट दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेको विधान संशोधन सम्बन्धि निर्णयको फोटोकपी ।
  • संशोधन गर्नुपर्ने दफा उल्लेख भएको संस्थाको पत्र ।


सुल्क

निशुल्क
 प्रक्रियाहरु

कोठा नं. १०लाग्ने समय

पेश भएकै दिन