Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

हातहतियार नामसारी

कागजातहरु

  • हातहतियार तथा खरखजाना ऐनको अनुसूची १ (क) र (ख) बमोजिम भरिएको फाराम ।
  • हकदार खुल्ने कागज ।
  • हातहतियार खरखजानाको अनुमतिपत्र ।
  • सम्बन्धित व्यक्तिहरुको नागरिकता प्रमाणपत्रको छायाँप्रति ।


सुल्क

रु. १०००/-प्रक्रियाहरु

कोठा नं. १०लाग्ने समय

कागजातहरु पुरा भए पेश भएकै दिन