Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

विकाश कुमार मिश्र


विकाश कुमार मिश्र


विकाश कुमार मिश्र
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा सूचना प्रविधि शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल nw3vim@gmail.com
सम्पर्क 9867200251
ठेगाना Rajdevi 6, रौतहट
बहाल मिति २०७५ जेष्ठ ३