Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची


मिति प्राप्त राहदानीको विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-10-07 मिति २०७७।०८।१६ देखि २०७७।०९।०६ गतेसम्म पेश भएका फारामहरूको राहदानी तयार भएको विवरण
1 महिना अगाडी
2077-09-09 मिति २०७७।०७।२३ गतेदेखि २०७७।०८।१५ गतेसम्म पेश भएका फारामहरूको राहदानी तयार भएको विवरण
2 महिना अगाडी
2077-08-17 मिति २०७७।०६।१५ देखि २०७७।०७।२१ गतेसम्म पेश भएका फारामहरूको राहदानी तयार भएको विवरण
3 महिना अगाडी
2077-07-26 मिति २०७७।०५।२६ देखि २०७७।०६।१४ गतेसम्म पेश भएका फारामहरूको राहदानी तयार भएको विवरण
3 महिना अगाडी
2077-04-20 मिति २०७६।१२।२ देखि २०७७।३।२४ गतेसम्म पेश भएका फारामहरूको राहदानी तयार भएको विवरण
7 महिना अगाडी