Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

ठेगाना : सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

फोन नं : 077-420208, 077-420133, 077-420731 16607742042

फ्याक्स : 077-420209

इमेल : daoarghakhanchi@moha.gov.np, daoarghakhanchi@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/arghadao

Twitter : https://twitter.com/daoarghakhanchi