Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 विष्णु पौडेल विष्णु पौडेल प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9857007777
poudelbabu80@gmail.com
2 विक्रम थापा विक्रम थापा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9857064450
wickramthapa@gmail.com
3 विनोद खनाल विनोद खनाल सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9857055334
khanalb222@gmail.com
4 कृष्ण प्रसाद आचार्य कृष्ण प्रसाद आचार्य नायब सुब्बा जिन्सी शाखा 9847360310
5 फर्सुराम पाण्डे फर्सुराम पाण्डे नायब सुब्बा स्थानीय प्रशासन तथा शा.सु. शाखा 9843707504
parsu.pandey@gmail.com
6 राजन पाण्डे राजन पाण्डे नायब सुब्बा गुनासो सुनुवाई तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा 9857067599
resignrajan@gmail.com
7 रेखा पुन रेखा पुन कम्प्यूटर अपरेटर स्थानीय प्रशासन तथा शा.सु. शाखा 9847182204
rekhapun2046@gmail.com
8 धनकला पाण्डे धनकला पाण्डे कम्प्यूटर अपरेटर राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा 9860514327
pandeydhana2053@gmail.com
9 तेज प्रसाद दमासे तेज प्रसाद दमासे खरिदार सहायत कक्ष 9847109040
damasetejprasad@gmail.com
10 Pomnarayan Kunwar Pomnarayan Kunwar खरिदार मुद्दा तथा ठाडो उजुरी शाखा 9847107748
pomnarayankunwar@gmail.com
11 नारायण प्रसाद दमासे नारायण प्रसाद दमासे खरिदार स्थानीय प्रशासन तथा शा.सु. शाखा 9860951961
narayandamase28@gmail.com
12 मञ्जु श्रेष्ठ मञ्जु श्रेष्ठ खरिदार नागरिकता तथा प्रतिलिपी 9847183371
manjushrestha371@gmail.com
13 केशव खनाल केशव खनाल हलुका सवारी चालक 9857061404
keshabkhanal372@yahoo.com
14 सुदिप आचार्य सुदिप आचार्य कार्यालय सहयोगी नागरिकता तथा प्रतिलिपी 9847091811
15 उमा देवी आचार्य उमा देवी आचार्य कार्यालय सहयोगी 9847443189
16 सुनिल पौडेल सुनिल पौडेल कार्यालय सहयोगी स्थानीय प्रशासन तथा शा.सु. शाखा 9847463600
sunilpaudel38@gmail.com
17 किरण बस्याल किरण बस्याल कार्यालय सहयोगी राहदानी शाखा 9847583621
18 केशव खत्री केशव खत्री कार्यालय सहयोगी 9867181022