Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

कम्पाउण्ड वाल, प्रतिक्षालय र प्रहरी सुरक्षा बिटको निर्माण सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र