Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

संस्था नविकरण सम्बन्धी सूचना

2075-06-08

2075-06-08


मिति २०७५-०२-२४ को माननिय गृहमन्त्री ज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भई समाज कल्याण परिषद्मा आवद्ध भएका गैह्र सहकारी संस्था, अर्न्तराष्ट्रिय गैह्र सहकारी संस्था तथा प्रतिफल वितरण नगर्ने संस्था (Non Profit Distributing Agency) हरुको ३ वर्ष सम्मको नविकरणको अवस्था हेरी नविकरण नभएको पाईएमा तत् निकायबाट १५ दिने सूचना जारी गरी नविकरण गर्न लगाउने गरी  निर्णय भएकोमा पुन मिति २०७५-०५-३१ मा (माननिय मन्त्रीस्तर) बाट ३५ दिने म्याद थप गी दिने निर्णय भएकोले २०७५-०६-०८ देखि ३५ दिन २०७५-०७-११ गते भित्रमा नविकरण गर्नु हुन अन्यथा खारेजी प्रक्रिया अघि बढ्ने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।